1
 
 

Welkom bij Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage

De Stichting verleent financiële ondersteuning voor projecten die kinderen, woonachtig in Den Haag en omliggende gemeenten, helpen om zich positief te ontwikkelen. Meer hierover kunt u lezen op de pagina 'doelstellingen'. Voorbeelden van door onze Stichting gesteunde projecten vindt u op de pagina 'projecten'. Een compleet overzicht van onze activiteiten vindt u op de pagina 'anbi gegevens'.
Aanvragen voor subsidie door onze Stichting kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de secretaris. Zie voor meer informatie hierover de pagina 'aanvragen'. Het bestuur vergadert 3 à 4 maal per jaar om de aanvragen te bespreken en te beoordelen. De secretaris beantwoordt alle aanvragen schriftelijk.

Het vermogen van onze Stichting is gevormd door donaties, legaten en erfstellingen. Wij zijn dankbaar voor elke financiële ondersteuning. Ons rekeningnummer vindt u op de pagina 'doelstellingen'. De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (anbi).
 
Onze Stichting heeft een lange geschiedenis.

Bekijk de samenvatting van die geschiedenis.