1
 
 

Welkom bij Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage

De Steunstichting ondersteunt (onderzoeks)projecten ter bevordering van het welbevinden van kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Het gaat hierbij om financiële ondersteuning van projecten in Den Haag en omgeving (arrondissement Den Haag). Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘doelstellingen’. 
Aanvragen voor subsidie kunnen voor 1 oktober voor het daarop volgende jaar worden ingediend. Het bestuur bespreekt en beoordeelt alle aanvragen uiterlijk in oktober en maakt vervolgens een selectie van de aanvragen die worden toegewezen. Aansluitend zal de secretaris de aanvragers per mail over de uitkomst informeren. Zie voor meer informatie de pagina ‘aanvragen’. 

Aan de hand van een Quick Scan (nog niet operationeel) kunt u een indicatie krijgen of uw aanvraag onder de doelstellingen van de Steunstichting valt. Een positieve uitkomst biedt overigens geen garantie dat uw aanvraag daadwerkelijk wordt gehonoreerd. 

Het vermogen van onze Steunstichting is gevormd door donaties, legaten en erfstellingen. Wij zijn dankbaar voor elke financiële ondersteuning. Ons rekeningnummer vindt u op de pagina 'doelstellingen'. De Steunstichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (anbi). 

Onze Steunstichting heeft een lange geschiedenis. Bekijk de samenvatting van die geschiedenis.