0
 
 

Historie

De Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage is oorspronkelijk de Steunstichting die verbonden was aan de Stichting Pro Juventute ’s-Gravenhage, later genaamd: Stichting Pro Juventute Den Haag/De Drieslag Leiden. Deze stichting was een alom bekende, door het ministerie van Justitie erkende voogdij-instelling op algemene grondslag. Donaties en legaten ten behoeve van deze voogdij-instelling werden door de Steunstichting beheerd. Bijzondere, niet of niet voldoende voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en projecten, zoals vakantiekampen, werden door de Steunstichting gefinancierd. 

Omstreeks 1993 heeft het ministerie van Justitie als beleid aanvaard dat in ieder arrondissement slechts één voogdij-instelling als zodanig zou worden erkend. Dit beleid heeft geleid tot een fusie van de drie Haagse voogdij-instellingen, waaronder Pro Juventute Den Haag/de Drieslag Leiden. Deze gefuseerde instelling is eerst verder gegaan als Stichting Jeugdzorg Den Haag, vervolgens Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en heet nu Jeugdbescherming west.  

De Pro Juventute Steunstichting is een zelfstandige stichting geworden. Voor de Steunstichting komt Jeugdbescherming west, als rechtsopvolger, als eerste in aanmerking voor jaarlijkse steun op basis van haar aanvraag. Hieraan is toegevoegd dat ook andere maatschappelijke instellingen en organisaties met vergelijkbare doelstellingen in aanmerking komen voor steun. 

Het bestuur van de Steunstichting heeft gemeend dat hiermee recht wordt gedaan aan de bedoeling van personen die bijgedragen hebben aan het tot stand komen en in stand houden van het kapitaal van de Steunstichting.