0
 
 

Doelstellingen

De Steunstichting ondersteunt (onderzoeks)projecten ter bevordering van het welbevinden van kinderen en jeugdigen die in hun ontwikkeling bedreigd worden. Het gaat hierbij om financiële ondersteuning van projecten in Den Haag en omgeving (arrondissement Den Haag). De aanvrager dient in dit gebied gevestigd te zijn en het project dient in en/of ten behoeve van dit gebied te worden uitgevoerd. 

De Steunstichting richt zich op financiering van projecten die niet zonder steun van onze Steunstichting uitgevoerd kunnen worden. De door onze Steunstichting uit te keren bijdrage varieert van € 10.000,- tot maximaal € 25.000,- per project. De betreffende projecten dienen te leiden tot praktijken die (op termijn) geen extra financiële ondersteuning (meer) vereisen. Dit betekent dat de projecten (op termijn) financieel duurzaam moeten zijn.  

Verder wordt verwacht dat in de projecten aandacht wordt besteed aan (onderzoek naar) de effectiviteit van praktijken die worden ontwikkeld en/of uitgevoerd ten behoeve van jeugdhulp. Projecten waarbij samengewerkt wordt met Jeugdbescherming west hebben daarbij de voorkeur. 

Het vermogen van de Steunstichting is gevormd door donaties, legaten en erfstellingen. Er zijn in het verleden vele personen geweest die zich aangesproken voelden door de doelstellingen van de Steunstichting en ons financieel hebben gesteund. Wilt u dit ook doen dan kunt u uw donatie storten op rekening NL68 ABNA 0246 3174 50 ten name van Pro Juventute Steunstichting te Den Haag. Als u de Steunstichting wilt opnemen in uw testament, dan kan de notaris de daartoe benodigde gegevens opvragen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag onder dossiernummer 41151184.  

De Steunstichting is dankbaar voor iedere financiële bijdrage.