0
 
 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, mevr. mr. J. Bouwhuis

 
Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage
p/a Postbus 1006
 
Dossiernummer Kamer van Koophandel: 41151184 
 
Voor inzage in gearchiveerde dossiers inzake ondertoezichtstelling of voogdij  kunt U zich wenden tot

de Rechtbank Den Haag,
sector Familie en Jeugd,
postbus 20302 
2500 EH Den Haag