0
 
 

Aanvragen

De Steunstichting besteedt jaarlijks een deel van haar kapitaal aan de ondersteuning van (onderzoeks)projecten die een bijdrage leveren aan de bevordering van het welbevinden van kinderen en jeugdigen in Den Haag en omgeving, die in hun ontwikkeling bedreigd worden.  

U kunt een subsidieverzoek van minimaal € 10.000,- tot maximaal € 25.000,- indienen ten behoeve van de uitvoering van een (onderzoeks)project.

 

Het project dient een duidelijke bijdrage te leveren aan het voorkomen of verminderen van problemen van kinderen en jongeren, die opgroeien in de regio Den Haag. 

De projecten kunnen betrekking hebben op de bevordering van het handelen van professionals, maar ook op de verbetering van omgevingsfactoren. Bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan het optimaliseren van de (speel)omgeving van kinderen of de vrijetijdsbestedingsmogelijkheden van jongeren, ter bevordering of verbetering van het welbevinden van de jeugdigen. Projecten kunnen gericht zijn op jeugdbescherming en jeugdzorg, maar ook op preventie door mantelzorgers en vrijwilligers. 

De projecten kunnen uitgevoerd worden door instellingen voor (jeugd)hulpverlening, (jeugd)zorg , kennisinstellingen zoals hogescholen of universiteiten en particuliere onderzoeks- of hulpverleningsorganisaties zonder winstoogmerk.  

Alleen die projecten worden gesubsidieerd die niet zonder de steun van de Steunstichting uitgevoerd kunnen worden. Echter, projecten dienen te leiden tot praktijken die (op termijn) geen extra financiële ondersteuning vereisen. De nieuwe praktijken dienen, met andere woorden, ook financieel duurzaam te zijn. Tevens wordt verwacht dat in de projecten aandacht besteed wordt aan (onderzoek naar) de effectiviteit van de praktijken die worden ontwikkeld en/of uitgevoerd. 

Teneinde een subsidie voor 2022 te verwerven kunnen instanties of personen een voorstel indienen bij het bestuur van de Steunstichting. 

Houdt u rekening met de mogelijkheid dat bij meerdere goede subsidieaanvragen het totaal uit te keren bedrag verdeeld wordt.  

Sluitingsdatum: 1 oktober 2023