0
 
 

Bestuur

Het bestuur van de Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage bestaat uit de volgende personen: 

  • mr. H.A.G. Nijman, voorzitter
  • mevr. mr. J. Bouwhuis, secretaris
  • mevr. mr. T.N. van Rijn, penningmeester
  • mevr. E.I.van Sloten-van de Munt
  • mevr. mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen
  • mevr. drs. W.Ch.P. Steuteknuël
  • dr. F.J. de Wuffel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris , mevr. mr. J. Bouwhuis, secretaris